Pościg na Białystok

4. Pościg na Białystok (16-23.8.1920)

17 sierpnia rozpoczął się pościg za wycofującymi się wojskami sowieckimi. Pod Sosnowicami dochodzi do walki z „Cudzoziemskim dewizjonem sowieckim”, złożonym z batalionu piechoty i dywizjonu jazdy węgierskiej, zakończonej zwycięstwem i zajęciem tego miasta. [il.]

1

19 sierpnia Pułk przeprawia się przez Bug, aby 20 sierpnia osiągnąć Wysokie Litewskie. O godz. 1500 brygada dochodzi do Czeremchy, 7 P.Uł. idąc w straży przedniej, koło miejscowości Kleszczew wraz z 3 P.Uł. niszczy nieprzyjacielską grupę artylerii ciężkiej. Wzięto 11 dział z jaszczami, 14 c.k.m. i około 400 jeńców.

Od 27 sierpnia dowodzenie Pułkiem przejął mjr. Jan Lewandowski, mjr. Zygmunt Piasecki odszedł na stanowisko dowódcy Brygady Jazdy, która weszła w skład nowoutworzonej Grupy Operacyjnej Kawalerii pod dowództwem ppłk. Nieniewskiego.

 

TAKTYCZNA BRYGADA JAZDY

27 sierpnia 1920 Z. Piasecki został dowódcą taktycznej Brygady Jazdy w składzie: 7 P.Uł. (stan bojowy: 20 oficerów, 400 szabel, 8 c.k.m. z pocztem d-cy szw. i obsługą oraz szw. techn. z plutonem łączności – ok. 90 jeźdźców), Jazda Ochotnicza maj. Jaworskiego w sile trzech szwadronów, 2 Dywizjon Artylerii Konnej.

31 sierpnia 7 P.Uł. wkracza jako straż przednia do Suwałk. Kadrze oficerskiej 7 P.Uł. zdawało się, że zatrzymają się tu na dłuższy wypoczynek, tak bardzo potrzebny dla reorganizacji szwadronów. Stało się jednak inaczej. 2 września oddziały litewskie uderzyły na miasto. Dowódca brygady mjr. Piasecki wysyła 7 Pułk do walki z nimi. Akcja kończy się sukcesem. W pościgu za uciekającym wrogiem zdobyto 40 jeńców, 3 ckm, konie, wozy i kuchnie polowe. [il.]

2

Następne trzy dni to walki z Litwinami, które stanowią chlubną kartę w historii, zostaje wykonany brawurowy zagon na tyły nieprzyjaciela sprawnie i energicznie biorąc pod uwagę trudności terenowe, przestrzeń i zmęczenie ułanów biorących od 15 maja bez przerwy udział w walkach.

Zygmunt Piasecki dowodził Brygadą do 1 października 1920, następnie powrócił do Pułku. „Zdobycz Grupy Operacyjnej Jazdy w walce pod Lidą wyniosła 1246 jeńców, 3 działa, 6 k.m – przypadła głównie Brygdzie mjr. Piaseckiego”. [KD] 

  [ poprzedni ]   [ powrót ]  [ następny ]  
Pałac w Ryczowie      ul. Szkolna 30, 34-115 Ryczów      wwww.palacwryczoiwie.org      strona www współfinansowana ze środków Unii Europejskiej