Noc Muzeów 2014 – Podziękowania

Dziękujemy Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie - za wsparcie organizacyjne "Nocy Muzeów". Pani Barbarze Gawędzie i Panu Kazimierzowi Bartusiowi - za prowadzenie konferansjerki. Pani Dorocie Kaszubie za opiekę nad wolontariuszami, a samym wolontariuszom z gimnazjum w Ryczowie - za liczny udział i zaangażowanie.

Słowa uznania należą się Nauczycielom, którzy wraz z uczniami opracowywali inscenizacje "żywych obrazów":

- Pani Annie Safernie z ZSP w Spytkowicach

- Paniom Lucynie Dzidek i Agnieszce Harmacie z ZSP w Bachowicach

- Paniom Grażynie Bydoń i Barbarze Zbigniewicz ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Miejscu

- Pani Dorocie Wójcik-Zwydlak ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Miejscu

- oraz niezastąpionej Pani Katarzynie Bochyńskiej-Byrskiej, która z uczniami ryczowskiej Szkoły przygotowała aż 11 inscenizacji!

Dziękujemy Rodzicom, bez pomocy których "żywe obrazy" nie mogłyby się udać. Dziękujemy Jurorom naszych konkursów, którzy tym razem mieli wyjątkowo trudne zadanie.

Panu Bogdanowi Wąsikowi dziękujemy za wsparcie techniczne, Panu Adamowi Krystianowi - za oprawę muzyczną imprezy, a Panu Jerzemu Gołbie - za pomoc organizacyjną.

Za wsparcie finansowe "Nocy Muzeów" składamy podziękowania Starostwu Powiatowemu w Wadowicach, Gminie Spytkowice oraz firmie De Heus sp.z o.o.

 

 

 

 

Pałac w Ryczowie      ul. Szkolna 30, 34-115 Ryczów      wwww.palacwryczoiwie.org      strona www współfinansowana ze środków Unii Europejskiej