Konkurs Smak Sztuki

W Konkursie "Smak Sztuki" wzięły udział lokalne organizacje i stowarzyszenia:

1. Koło Gospodyń Wiejskich z Ryczowa

2. Koło Gospodyń Wiejskich z Półwsi

3. Ludowy Klub Sportowy "Orzeł"

4. Ministarnci, Lektorzy i Oaza pod wodzą ks. wikarego z Ryczowa

5. Stowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi

6. Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej ze Spytkowic

7. Grono Pedagogiczne ZSP z Ryczowa

8. Rada Rodziców ZSP w Ryczowie

Regulamin konkursu :

1.Organizatorem Konkursu jest Fundacja Pałac w Ryczowie, we współpracy z ZSP w Ryczowie. Konkurs odbywa się w dniu 20 maja 2012 w ryczowskim pałacu.

2. W konkursie biorą udział grupy 3-8 osobowe. Należy przedstawić pełny skład osobowy grupy. Zgłoszenia przyjmuje Dyrekcja ZSP w Ryczowie.

3. Kazda grupa wybiera Przewodniczącego, który reprezentuje grupę wobec Organizatorów. Przewodniczący stawi się na spotkaniu informacyjnym w Pałacu w Ryczowie w dniu 10 kwietnia 2012 o godzinie 14 :00 i w imieniu grupy przystąpi do losowania tematów zadań konkursowych.

Losowano zdjęcia ośmiu obrazów współczesnych:

a) Stefan Gierowski, obraz DCLV, olej na płótnie, 1993

b) Stefan Gierowski, obraz DCCXCII, olej na płótnie, 2003

c)Jaroslaw Modzelewski, Pomiar ciśnienia i poziomu cholesterolu we krwi w Powsinie, olej na płótnie  1993

d) Jadwiga Maziarska, Bez tytułu, technika własna na płótnie, 1991

e) Janusz Tarabuła, Pejzaż śląski, technika własna,1996

f) Jaroslaw Modzelewski, Pszczoły mogą użądlić, tempera żółtkowa na płótnie, 2000

g) Marcin Maciejowski, Dobrze-żle, olej na płotnie , 1999

h) Ryszard Grzyb, Niedziela Palmowa, tempera na papierze, 1984

 

4. Zadaniem konkursowym jest przedstawienie wylosowanego obrazu z dziedziny sztuki wspólczesnej - przy pomocy jadalnych produktów, przygotowanych do spożycia. Dopuszcza się produkty surowe (np owoce) lub przetworzone (np ciasta, koreczki, kanapki) a także napoje.

5. Kompozycję należy wykonać na stole, który będzie ustawiony pod oryginalnym dziełem, tak aby można było ocenić wierność odtworzenia. Stoły (bez obrusów) dostarczą Organizatorzy.

6. Do układania kompozycji grupy mogą przystąpić 20. 05 od godziny 12.30. Impreza rozpoczyna się o 15:00 i do tej pory pracę nad kompozycją należy zakończyć.

7. W kompozycji należy zachować kolory oraz proporcje oryginału ( kwadrat, prostokąt poziomy lub pionowy ).

8. Jury konkursu będzie oceniać prace wg następujacych kryteriów:

- wierność odtworzenia oryginału (formy i kolory)

- ogólne wrażenie estetyczne

- pomysłowość wykonania

- smak użytych produktów i potraw

9. Uczestnicy konkursu otrzymają pamiatkowe dyplomy. Dla zwycięzców przewidziano nagrody.

Pałac w Ryczowie      ul. Szkolna 30, 34-115 Ryczów      wwww.palacwryczoiwie.org      strona www współfinansowana ze środków Unii Europejskiej