Herbatnik Wojenny

Projekt plakatu muzycznego przygotowany przez Piotra Młodo­żeńca z okazji planowanego koncertu zespołu Misty in Roots w Warszawie (1983). Plakat jest aluzją do trzeciej rocznicy Sierpnia, narodzin „Solidarności” i podziemnego ruchu oporu.

Kroczący lew to symbol dumy, wolności i siły. Mówi o epoce wielkich wydarzeń i czasie bohaterów. Zwycięski Lew Judy jest religijnym symbolem rastafarian. Muzyka reggae, marihuana (gań­dzia), mesjanizm czarnych niewolników z Jamajki i hasło „Rock Against Racism” były bardzo popularne wśród młodych polskich artystów na początku lat 80.

 


 

„Kazimierz Malewicz papieżem malarstwa”, gwasz Jarosława Modzelewskiego z 1984 roku, przedstawia 4 sylwetki papieża bł. Jana Pawła II w kombinacjach 4 kolorów podstawowych. Jan Paweł II był duchowym ojcem „Solidarności”. Autor ob­razu skojarzył Go z osobą Kazimierza Malewicza – wielkiego rosyjskiego malarza polskiego pochodzenia, poety, anarchisty i wizjonera, twórcy suprematyzmu, przywódcy sztuki awan­gardowej w okresie rewolucji bolszewickiej.

 

 


 

„Nie mówię, nie widzę, nie słyszę” Włodka Pawlaka z 1985, z głośnego cyklu „obrazów zamalowanych”, to odbicie wojny na murach toczonej w Polsce w latach 80.

Trzy postaci – zakrywająca uszy, zakrywająca oczy, zakrywająca usta – na podobieństwo trzech japońskich małpek z buddyjskiej legendy pokazują, jak należy chronić się przed złem. Ale ich kontury zanikają, zachlapane czerwoną farbą.

– Bierność wobec zła i przemocy prowadzi do zagłady – sugeruje artysta.

Obraz Pawlaka jest politycznym moralitetem.

 

 
„Człowiek dobry pochylający się nad człowiekiem złym” Marka Sobczyka (1984) porusza ważny dla nurtu „nowej ekspresji” temat walki dobra ze złem.  

„Niedziela Palmowa” Ryszarda Grzyba (1985), czyli maska odpustowego diabełka, to jeden z flagowych obrazów„nowej ekspresji”.


 

Wielka kapitalistka” Szymona Urbań­skiego (1989), pogrobowca Nowych Dzikich, oznajmia, że czas bohaterów się skończył – nadeszła nowa epoka.

 

Beuys” Pawła Jarodzkiego z 1989 roku to portret słynnego artysty, lidera lewicowej sztuki zaangażowanej, niemieckiego bohatera wojennego i założyciela pacyfistycznego ruchu zielonych. Na obrazie Pawła Jarodzkiego z wrocławskiej grupy Luxus, charyzmatyczna postać Josepha Beuysa – ukazanego jako wiecujący przywódca masowego ruchu politycznego – symbolizuje przełom polityczny roku 1989 i zwycięstwo demokracji.

Obraz został wykonany techniką szablonu, typową dla alternatywy artystycznej lat 80.

 

 

 

Z okazji wystawy Fundacja wydała książkę krytyków związanych z ruchem „nowej ekspresji”: Marty Tarabuły i Jana Michalskiego. Cztery eseje o dzikości stawiają pytanie, co przetrwało ze sztuki lat 80.? Czy jej duchowe przesłanie – być wolnym – uda się przekazać współczesnym?powrót  ]

Pałac w Ryczowie      ul. Szkolna 30, 34-115 Ryczów      wwww.palacwryczoiwie.org      strona www współfinansowana ze środków Unii Europejskiej