Herbatnik Wojenny
Galeria zdjęć

Tytuł wystawy przygotowanej przez Fundację Pałac w Ryczowie z okazji XIII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego nawiązywał do głównego tematu wydarzenia: walki o wolność i niezależność kraju, ukazanej poprzez postać Generała Piaseckiego, który był „twarzą"ryczowskiej odsłony imprezy, organizowanej w roku 2011 pod hasłem „Twarze Małopolski". Wystawa przedstawiła 50 dzieł 14 artystów z gromadzonej od roku 1986 kolekcji Marty Tarabuły i Jana Michalskiego. Publiczność miała okazję zapoznać się z unikalnymi pracami, będącymi dokumentem ruchu kultury niezależnej lat 80 oraz historii galerii Zderzak – jedynej prywatnej galerii w krajach za żelazną kurtyną, która była uczestnikiem tego ruchu i działa do dziś.

Tytułowy obraz wystawy - „Herbatnik wojenny" Ryszarda Grzyba – został namalowany po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce 13 grudnia 1981. Symbolika obrazu jest czytelna: mandala oznacza świat, krzyżyk oznacza ofiarę, pary asyryjskich koni wojennych oznaczają wojnę bratobójczą, zieleń oznacza nadzieję. Święte znaki różnych kultur były wyrazem duchowego napięcia młodej sztuki lat 80.

[ artyści ] [ co pokazano ] [ kultura niezależna lat '80 ]

Pałac w Ryczowie      ul. Szkolna 30, 34-115 Ryczów      wwww.palacwryczoiwie.org      strona www współfinansowana ze środków Unii Europejskiej